Öğr. Gör. SİBEL ERCAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. SİBEL ERCAN

T: (0282) 250

M sercan@nku.edu.tr

W sercan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Rektörlük
Bölüm:Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİM DALI (RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA ANABİLİM DALI)
Öğrenim Yılları: 2012-
Tez: Türkiye’de toplumsal değişimin popüler müzisyenlerin müziğine yansıması
Yüksek Lisans
Üniversite: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK EDEBİYATI/KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT (BURSLU)
Öğrenim Yılları: 2004-2006
Tez: Yaşar Kemal, Ahmet Yorulmaz ve Sabâ Altınsay’ın Eserlerine Lozan Nüfus Mübadelesi’nin Yansıması
Lisans
Üniversite: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (ÖSYM BURSLU)
Öğrenim Yılları: 1999-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Osmanlıca:Orta
Yunanca:Başlangıç
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK / TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
2013-
Okutman MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK / TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
2012-2012
Okutman İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
TÜRK DİLİ
2007-2011
Öğr. Gör. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
2004-2007
İdari Görevler
Türk Dili Görevli Okutmanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2015-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Yayına Hazırlayan AYRINTI YAYINLARI 2009-2013
Türkçe Öğretmeni ZEYNEP MUTLU EĞİTİM VAKFI KEMER KOLEJ 2006-2007
Editör Yardımcısı GÜNİZİ YAYINCILIK 2003-2004
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / İletişim Çalışmaları
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ERCAN S., “Ben Alaaddin’im Diyebilirim”, (Hasan Ali Toptaş’ın Bin Hüzünlü Haz anlatısındaki Alaaddin karakteriyle ilgili), Roman Kahramanları, 2010.
Özgün Makale
2. ERCAN S., Nursel Duruel’in ‘Nereye’ adlı Öyküsünde Karşıtlık İlişkileri: Göstergebilimsel Bir Çözümleme Denemesi, Kaşgar, 2004.
Özgün Makale
3. ERCAN S., Feministlere İthaf (çeviri yazı), Tarih ve Toplum, 2000.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ERCAN S., 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (cilt II), Bölüm: Gerçeklik-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Lozan Nüfus Mübadelesi’nin Örnek Romanlarda Karşılaştırmalı Analizi, Yayın Yeri: ATAM Yayınları, Editör: Yay. Haz. Duygu Türker-Murat Saygın, 2015.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ERCAN S., Yüce Dağdan Aşan Yollar Bizimdir, Bölüm: Lozan Nüfus Mübadelesi´nin Türk Edebiyatındaki Bir Yanksı: Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, Yayın Yeri: Kültür Araştırmaları Derneği, Editör: Gönül Pultar, 2016.
Bilimsel Kitap
2. ERCAN S., Yüce Dağdan Aşan Yollar Bizimdir, Bölüm: Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana Romanında Lozan Nüfus Mübadelesi’nin İzleri, Yayın Yeri: Kültür Araştırmaları Derneği, Editör: Gönül Pultar, 2016.
Bilimsel Kitap
3. ERCAN S., İletişim Çalışmaları, Bölüm: Avrupa Politik Sineması: Çöküş ve Diriliş Hikâyeleri (özgün makale), Yayın Yeri: Der Yayınları, Editör: Prof. Dr. Filiz Aydoğan, 2015.
Bilimsel Kitap
4. ERCAN S., Kayol G. G., Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar, Bölüm: “Elektronik Edebiyat Nedir?” (Katherine Hayles´ten çeviri), Yayın Yeri: Doğu Kitabevi, Editör: Prof. Dr. Mukadder Çakır, 2014.
Bilimsel Kitap
5. ERCAN S., “Korkuyu Beklerken” Gelenler, Bölüm: Bir Film, Bir Hikâye: Beyaz Mantolu Adam, Yayın Yeri: İletişim, 2011.
Bilimsel Kitap
6. ERCAN S., Efendime Söyleyeyim, Bölüm: “Ben Alaaddin’im Diyebilirim”, Yayın Yeri: İletişim, 2010.
Bilimsel Kitap
7. ERCAN S., Çengi, Yayın Yeri: Bordo-Siyah, 2004.
Kitap Tercümesi
8. ERCAN S., Ben...Başka!, Yayın Yeri: Bordo-Siyah, 2003.
Kitap Tercümesi
9. ERCAN S., Jön Türk, Yayın Yeri: Bordo-Siyah, 2003.
Kitap Tercümesi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ERCAN S., Gerçeklik-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Lozan Nüfus Mübadelesi´nin Örnek Romanlarda Karşılaştırmalı Analizi, 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu (14.11.2013-16.11.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ERCAN S., Göl İnsanları’nda Göç ve Üretim İlişkileri, Kemal Tahir’in Öyküleri İçin Sempozyum (13.03.2013-).
Tam metin bildiri
2. ERCAN S., Lozan Nüfus Mübadelesi’nin Türk Edebiyatından Seçilen Örnek Eserlere Yansıması, Seminer (16.04.2009-).
Davetli konuşmacı
3. ERCAN S., Gizemli Bir Doğu Çekiciliği: Fransız Arif Efendi ve Âziyade, Osmangazi Üni. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ve Yeditepe Üni. İngiliz Dili ve Edb. Bölümlerinin ortak düzenlediği İmgebilim Çalıştayı (08.04.2005-).
Tam metin bildiri
4. ERCAN S., Edebiyat-Gerçeklik Bağlamında Hasan Ali Toptaş ve Gölgesizler, Doğuş Üni. I. Edebiyat Öğrencileri Konferansı.
Tam metin bildiri
5. ERCAN S., Hasan Ali Toptaş’ın Yaşamı ve Edebi Yolculuğu, "Gölgelerden Harflere Hasan Ali Toptaş” sempozyumu.
Tam metin bildiri
6. Üner. A. M., E. S., Sait Faik Abasıyanık’ın ‘Yaşayacak ve Pay’ Adlı Öykülerinde Balıkçılık ve Balıkçılar, Marmara Üni. Türkiyat Arş. ve Uyg. Mer., Av Sempozyumu.
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Yeditepe Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, Yayın Yeri: Yeditepe Üniversitesi Yayınları, Yrd. Editör.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Katıldığı Kurslar
Toefl IBT, Yer:EFINST, 09.10.2010-12.02.2011.
Yunanca, Yer:DİLMER, 20.02.2007-09.11.2007.
Advanced English, Yer:İLM, 17.11.2003-22.01.2004.
Aldığı Sertifikalar
Pedagojik Formasyon, Yer:İstanbul Üniversitesi, 13.09.2010-21.06.2012.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Popüler Müzik Endüstrisi, Yer:Western Üniversitesi Medya Çalışmaları Bölümü, 05.06.2017-31.08.2017.